Назад до списку

Акція “Ювілейна” знижка 25% на 1-й платіж

1.03.2021

ОФІЦІЙНІ ПРАВИЛА АКЦІЇ «Ювілейна»

1. Організатор та виконавець:

Організатором та Виконавцем Акції «Ювілейна» (надалі за текстом – «Акція») є Приватне акціонерне товариство «Українська акціонерна страхова компанія АСКА-ЖИТТЯ» (код ЄДРПОУ - 24309647) (надалі за текстом – «Організатор»), адреса: Україна, 03186, м. Київ, вул. А. Антонова 5

Офіційний сайт: aska-life.com.ua

Безстрокова ліцензія на страхування життя видана Державною комісією з регулювання ринку фінансових послуг Серія АВ № 500013 від 06.06.2011 року

2. Строк дії та місце проведення Акції.

2.1. Акція діє з «01» березня 2021 року до «31» березня 2021 року включно.

2.2. Акція проводиться на всій території України, за винятком АР Крим та тимчасово окупованих територій України, що визначені у Законі України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у донецькій та Луганській областях», а також території, на якій проводиться Операція об’єднаних сил.

3. Учасники Акції. Акційна програма.

3.1. Учасниками Акції можуть бути діючі та нові Клієнти Організатора, що відповідають вимогам для участі в Акції.

3.2. В Акції можуть брати участь дієздатні громадяни України, які проживають на території України та досягли повноліття (18 років).

3.3. Учасники Акції несуть особисту відповідальність за достовірність наданої ними інформації при укладенні договору страхування із Організатором.

3.4. Учасниками Акції не можуть бути працівники, члени їх родин та страхові посередники Організатора.

3.6. Адреса та контактні дані Організатора доступні на інтернет-сайті: aska-life.com.ua

3.7. Цільовий продукт страхування Організатора, що бере участь в акції:

Добровільне страхування життя за накопичувальними програмами страхування життя «УПН Довголіття» та «Подарунок на весілля».

4. Умови Акції

4.1. Для участі в Акції Учасник повинен відповідати вимогам передбаченими цим розділом та розділом 3 цих Правил і здійснити наступне:

4.1.1. Впродовж строку дії Акції, зазначеного в п. 2.1. Правил, укласти договір страхування за накопичувальною программоюстрахування життя «УПН Довголіття» або «Подарунок на весілля» на строк не менше 5 років.

4.1.2. Для участі в Акції:

- договір страхування має бути оформлений та придбаний в період дії Акції;

- договір страхування має бути придбаний однією фізичною особою, яка досягла 18-ти річного віку та є дієздатним громадянином України;

4.2. Учасник – має право взяти участь в Акції один раз.

5. Акційна пропозиція.

5.1. Розмір 1-го страхового платежу за договором страхування зменшується на 25%, при цьому:

- річний платіж не може бути меншим 10 000,00 гривень.

5.2. Інші умови страхування повністю відповідають умовам накопичувальних програм страхування життя.

6. Інші умови

6.1. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором Акції протягом всього строку проведення Акції. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Акції можливі шляхом їх затвердження Організатором Акції та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Акції. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування, якщо інше не буде спеціально визначено.

6.2. Інформування про умови проведення Акції здійснюється шляхом розміщення цих Правил на інтернет-сторінці Організатора Акції aska-life.com.ua в розділі «Новини».

6.3. Організатор Акції не несе відповідальності за достовірність інформації, наданої Учасниками Акції.

6.4. Учасники Акції добровільно погоджуються надати Організатору Акції інформацію, необхідну для участі в Акції. Учасники дають згоду на збір і обробку персональних даних у відповідності до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 1 червня 2010 року (зі змінами та доповненнями).

6.5. Своєю участю в Акції, учасники Акції погоджуються з тим, що їхні дані можуть бути внесені до бази даних та використані Організатором та Організатором Акції без будь-яких часових обмежень для надсилання інформації, повідомлень, проведення телефонних опитувань із інформаційною, маркетинговою чи рекламною метою.

6.6. У разі виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення умов цих Правил, будь-яких спірних питань та (або) питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор Акції. Рішення Організатора Акції є остаточним та оскарженню не підлягає.

6.7. Своєю участю в Акції всі Учасники повністю погоджуються з цими Правилами та зобов’язуються їх виконувати.