Назад до списку

ПРОГРАМА проведення заходів рекламного характеру ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» з подарунком «ЛІКАР НА ЗВ’ЯЗКУ»

1.08.2021

ПРОГРАМА проведення заходів рекламного характеру ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» з подарунком «ЛІКАР НА ЗВ'ЯЗКУ» Введена в дію Наказом Генерального директора ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» від 01.08.2021 №11-М

1. Мета створення Програми:

Популяризація добровільного страхування життя, рекламування ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ», сприяння найбільш ефективному просуванню та підвищенню інтересу потенційних споживачів до добровільного страхування життя за програмою «Страхування від нещасного випадку» (з розстроченим або річним платежем)

2.Заходи, передбачені Програмою:

Заходи, які полягають у стимулюванні Страхувальників для укладання договорів добровільного страхування життя з ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ» та створенні сприятливих умов для просування добровільного страхування життя (в т.ч. добровільне страхування життя за програмою «Страхування від нещасного випадку» (з розстроченим або річним платежем)), створення попиту та формування інтересу потенційних споживачів на послуги по страхуванню життя (далі - Заходи).

3.Організатор Заходів (далі –Компанія)

ПрАТ «УАСК АСКА-ЖИТТЯ». Організатор має право залучати до здійснення Заходів третіх осіб.

4. Учасники заходів

Громадяни України віком від 18 років до 65 років, що уклали з Компанією Договори страхування за програмою «Страхування від нещасного випадку»(з розстроченим платежем), сплатили страховий платіж за Договором на рахунок, вказаний в Договорі, та належним чином виконали всі умови Заходів, що викладені в цій Програмі.

5. Не мають право брати участь в Заходах

Особи, що відмовилися або не можуть укласти Договір відповідно до чинного законодавства України та умов Договору.

6. Термін проведення Заходів

З 01.08.2021 р. до 31.07.2022 р. включно.

7.Територія проведення

Заходи проводяться на всій території України, за винятком АР Крим, тимчасово окупованих територій України, що визначені у Законі України «Про забезпечення прав та свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України», Законі України «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях», території, на якій проводиться Операція об’єднаних сил, території інших країн, на яких проводяться воєнні дії (заходи).

8. Подарунок під час терміну дії Заходів, що передається Учаснику

Подарунок вартістю 0,01 грн., якій включає в себе доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» на надання медичних послуг за допомогою телемедицини, якій розміщений на сайті likaronline.com.ua

9. Назва і опис Подарунків та їх кількість:

Договір добровільного страхування життя за програмою «Страхування від нещасного випадку» (з розстроченим або річним платежем), Страхувальник отримує Подарунок, який містить у собі доступ до Сервісу «ЛІКАР ОНЛАЙН» (Програма №1: Безлімітні консультації терапевта/педіатра і 5 консультацій вузьких фахівців); До одного укладеного Договору страхування за цією програмою видається один відповідний Подарунок.

10.Порядок отриманняподарунків:

Учасники Заходів отримують Подарунки, визначені п.9., у наступному порядку: Подарунок, вказаний в п. 9. Програми, отримує Учасник, який уклав Договір добровільного страхування життя за програмою «Страхування від нещасного випадку» (з розстроченим або річним платежем) та надав Компанії платіжний документ, що свідчить про його сплату.

11. Детальна інформація про Заходи, Програму та її умови розміщена.

На сайті www.aska-life.com.ua

12. Зміни, доповнення до Програми та Заходів. Набрання чинності такими змінами.

Програма та умови Заходів можуть бути змінені, доповнені та затверджені Компанією протягом усього строку проведення Заходів. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту їх опублікування на веб-сайті Компанії (визначений в п. 12), якщо інше не буде спеціально визначено безпосередньо змінами/доповненнями до Програми.

13. Відповідальність

13.1. Компанія не несе відповідальності за використання Учасниками Заходів відповідних послуг, які були отримані в якості Подарунка Заходів після отримання їх Учасниками.

13.2. Відповідальність за якість послуг, що є Подарунком, несе їх виконавець.

13.3. Компанія не несе відповідальності за не надання Подарунків Учасникам Заходів, виконання Пакету послуг за Програмою у разі настання обставин непереборної сили.

14. Зміна кількості Подарунків.

Компанія залишає за собою право змінювати кількість Подарунків або включити до Заходів додаткові Подарунки, не передбачені цією Програмою. У разі, якщо такі зміни будуть мати місце, Компанія повідомить про них у порядку, передбаченому п. 13 цієї Програми.

15. Доходи у вигляді подарунків вартістю 0,01 грн. не підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством України.

16. Особам, що не мали права брати участь в Заходах, будь-які подарунки надаватися не будуть.

17. Учасники Заходів не мають права надавати засобам масової інформації відомості про свою участь в Заходах без попередньої письмової згоди на це Компанії.

18. Заміна Подарунку грошовим еквівалентом або будь-яким іншим благом не допускається. Заміна одного з Подарунків на будь-який інший Подарунки не допускається.

19. Втрата Подарунку не тягне за собою дострокового розірвання Договору.

20. Учасник Заходів, уклавши Договір, має право відмовитися від Подарунка. При цьому страхова сума за Договором не змінюється.

21. У випадку виникнення ситуацій, що допускають неоднозначне тлумачення цієї Програми, та/або питань, не врегульованих цією Програмою, остаточне рішення приймається Компанією. При цьому рішення Компанії є остаточним і оскарженню не підлягає.

22. Беручи участь у Заходах, Учасник Заходів тим самим підтверджує факт ознайомлення з даною Програмою і свою повну та безумовну згоду з її умовами та правилами. Порушення Учасником Заходів Програми або відмова Учасника від належного виконання цієї Програми вважається відмовою Учасника Заходів від участі в Заходах та отримання подарунків. При цьому така особа не має права на одержання від Компанії та/або Виконавців будь-якої компенсації.