Питання-відповідь
Що таке редукування?
Редукування - це зменшення страхових сум та (або) страхових виплат страховою компанією в односторонньому порядку у зв'язку з несплатою чергового страхового платежу в строки, передбачені договором страхування.
Що таке викупна сума?
Викупна сума - це розмір грошових коштів, який виплачується страховою компанією Страхувальнику у разі дострокового припинення дії договору страхування життя.
Чи можна ініціювати зміни в умови договору страхування в період його дії?
Так, якщо інше не передбачено договором. Умови страхування підлягають зміні шляхом підписання додаткової угоди до договору.
У якій валюті необхідно сплачувати страхові платежі?
Незалежно від валюти страхування страхові платежі сплачуються в гривні за курсом НБУ на день оплати.
Що таке страховий тариф?
Страховий тариф - це ставка страхового платежу з одиниці страхової суми за визначений період страхування.
Якою може бути періодичність сплати страхових платежів?
Страхові платежі можуть сплачуватися одноразово, один раз на рік, двічі на рік, щоквартально, щомісячно, якщо інше не передбачено умовами програми страхування.
Які документи потрібні для укладання договору страхування життя?
Основними документами для укладання договору страхування є: документ, що посвідчує особу (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, свідоцтво про народження при страхуванні дітей до 16 років) та ідентифікаційний номер Страхувальника та Застрахованої особи.
На якій території діє договір страхування життя?
Територія дії договору - це країни всього світу, якщо інше не передбачено умовами договору або Правил страхування.
На який строк можна укласти договір зі страхування життя?
Строки дії договорів страхування можуть бути різними, встановлюються умовами програми страхування.
Що таке страховий випадок?
Страховий випадок - це подія, яка передбачена умовами договору страхування, що відбулася із Застрахованою особою, і з настанням якої у Страхової компанії виникають зобов'язання здійснити страхову виплату на умовах, визначених договором страхування.
Що таке страхова виплата?
Страхова виплата - це розмір грошових коштів, який визначається згідно умов договору, після визнання події, яка сталася із Застрахованою особою, страховим випадком. Розмір страхової виплати (страхових виплат) по страховому випадку не може перевищувати розмір страхової суми, встановленої умовами договору страхування для такого страхового випадку.
Що таке страхова сума?
Страхова сума - це сума, в межах якої здійснюються страхові виплати. Страхова сума встановлюється за бажанням Страхувальника, якщо інше не зазначено в програмі страхування.
Коли набирає чинності договір страхування життя?
Договір страхування набирає чинності з моменту його підписання, але не раніше дня, наступного за днем надходження страхового платежу на поточний рахунок Страхової компанії, якщо інше не передбачено умовами договору.
Хто такий Вигодонабувач?
Вигодонабувач - це фізична або юридична особа, якій при настанні страхового випадку із Застрахованою особою протягом строку дії договору страхування буде здійснена страхова виплата. Вигодонабувач призначається Страхувальником за згодою Застрахованої особи, при укладенні договору страхування. Вигодонабувача можна замінити до настання страхових випадків або призначити кілька Вигодонабувачів (наприклад, по кожному страховому випадку або в частках по одному страховому випадку).
Хто може бути Застрахованою особою?
Застрахована особа - це особа, щодо якої укладено договір страхування.
Хто такий Страхувальник?
Страхувальник - це дієздатна фізична або юридична особа, яка уклала договір страхування і здійснює по ньому оплату страхових платежів.
Хто такий Страховик?
Поняття «Страховик» і «Страхова компанія» є синонімами. Страховик - це юридична особа, яка має ліцензію на здійснення страхової діяльності.
Замовити консультацію агента:
Поля, позначені «*», обов'язкові для заповнення

Перетягніть в дану область файл, щоб прикріпити його, або виберіть файли через браузер:

Bибрати файли