Пенсійна програма «5В»

Ви хотіли б самостійно встановити розмір власної пенсії і вік, з якого вона буде виплачуватися? Ця програма дозволяє накопичити грошові кошти, які будуть виплачені у вигляді регулярних пенсій, а також захистити своє життя і здоров'я, включивши додаткові ризики в договір страхування життя.

Вік
Застрахованої особи

від 18 повних років на момент початку строку дії Договору до 65 років на момент закінчення строку дії Договору

Внесення платежів

щорічно, два рази на рік, щоквартально, щомісячно

Страхові випадки, страхові суми

Основні страхові випадки:

 1. Смерть Застрахованої особи в період внесення страхових платежів 

 2. Дожиття Застрахованої особи до моменту здійснення страхових виплат 

 3. Смерть Застрахованої особи в період страхових виплат

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно

Додаткові страхові випадки*:

1. Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

2. Смерть Застрахованої особи в результаті ДТП 

3. Інвалідність 1,2 групи Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

4. Інвалідність 1,2,3 групи Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

5. Тимчасова втрата працездатності (травма) Застрахованої особи 

6. Вперше виявлені у Застрахованої особи критичні захворювання 

* додаткові страхові випадки можна застрахувати шляхом додаткового укладання договору за програмою "Страхування життя на строк"

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

Розмір страхових виплат

 

Із особливостями страхових виплат по додатковим страховим випадкам можна ознайомитися у програмі "Страхування життя на строк".

Термін дії договору

не менше 7 років

Територія дії договору

територія всіх країн світу, 24 години на добу

Валюта страхування

Гривня

На страхування не приймаються

- Особи, чий вік перевищує 65 років на момент закінчення терміну дії договору;
- Особи, професія яких відноситься до 5 групи ризику;
- Особи, які ВІЛ-інфіковані та / або мають захворювання СНІД;
- Наркотично та алкогольно залежні особи, а також ті особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері;
- Особи, які перенесли або мають в даний час такі захворювання / стани: діабет, інфаркт, інсульт, гостру ниркову недостатність;
- Особи, які мали в минулому інвалідність та / або мають інвалідність на момент укладання договору страхування.