Страхування життя на строк

Ви хочете отримати унікальний страховий захист і самостійно визначити умови страхування? Дана програма дозволяє встановити будь-який  розмір платежу і страхових сум, а також вибрати той перелік додаткових ризиків і термін страхування, які актуальні саме для Вас і Ваших близьких. Створіть свій унікальний страховий захист життя та здоров'я!

Вік
Застрахованої особи

від 5 повних років на момент початку строку дії Договору до 65 років на момент закінчення строку дії Договору

Внесення платежів

одноразово, один раз на рік, 2 рази на рік, щоквартально, щомісячно

Страхові випадки, страхові суми

Основні страхові випадки:

1. Смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

 

Страхова сума по даному страховому випадку встановлюється Страхувальником самостійно

Додаткові страхові випадки (на вибір):

1. Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

2. Смерть Застрахованої особи в результаті ДТП 

3. Інвалідність 1,2 групи Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

4. Інвалідність 1,2,3 групи Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

5. Тимчасова втрата працездатності (травма) Застрахованої особи 

6. Вперше виявлені у Застрахованої особи критичні захворювання 

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

Розмір страхових виплат

1. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% від страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також суму накопиченого інвестиційного доходу (бонусів);
2. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок  нещасного випадкупротягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також додатково виплату, зазначену в п.2.;
3. У разі смерті  Застрахованої особи внаслідок ДТП протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також додатково виплату, зазначену в п.2. та п.3;
4. У разі інвалідності 1,2 групи Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку;
5. У разі інвалідності 1,2,3 групи  Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі: 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, для 1 групи; 80% страхової суми - для 2 групи; 60% страхової суми - для 3 групи інвалідності;
6. У разі тимчасової втрати працездатності (травми) Застрахованої особи протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі від 1% до 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, залежно від тяжкості травми;
7. У разі вперше виявлених у Застрахованої особи критичних захворювань протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку.

Термін дії договору

від 1 року

Територія дії договору

територія всіх країн світу, 24 години на добу

Валюта страхування

Гривня

На страхування не приймаються

- Особи, чий вік перевищує 65 років на момент закінчення терміну дії договору;

- Особи, які ВІЛ-інфіковані та / або мають захворювання СНІД;

- Наркотично та алкогольно залежні особи, а також ті особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері;

- Особи, які перенесли або мають в даний час такі захворювання / стану: хронічний гепатит, онкологічні захворювання, інфаркт, інсульт, гостра ниркова недостатність, діабет;

- Особи, які мали в минулому інвалідність та / або мають інвалідність на момент укладання договору страхування.

Страхування життя на строк

Нікітіна Надія Іванівна (42 роки) застрахувала своє життя за програмою «Страхування життя на строк» на 1 рік. Страховими випадками за Договором є:

1. Смерть Надії Іванівни в результаті захворювання або нещасного випадку на суму 150 000,00 грн.;

2. Травма Надії Іванівни на суму 30 000,00 грн.

Враховуючи гарний стан здоров'я і низький ризик професійної діяльності (1 група ризику), для Надії Іванівни був розрахований щорічний платіж у розмірі 1 024,65 грн.

Протягом строку дії Договору Надії Василівні була здійснена страхова виплата в результаті отриманої травми: «геміанопсія одного ока» в розмірі 4 500,00 грн. (згідно Таблиці виплат по травмі - 30 000 * 15%).

Таким чином, сплативши всього 1 024,65 грн. за Договором страхування, Надія Іванівна отримала виплату в розмірі 4 500,00 грн.

 

Романов Антон Олексійович (32 роки) застрахував своє життя за програмою «Страхування життя на строк» на 1 рік. Страховими випадками за Договором є:

1. Смерть Антона Олексійовича в результаті захворювання або нещасного випадку на суму 20 000,00 грн.;

2. Смерть Антона Олексійовича в результаті нещасного випадку на суму 20 000,00 грн.;

3. Смерть Антона Олексійовича в результаті ДТП на суму 20 000,00 грн.;

4. Травма Антона Олексійовича на суму 20 000,00 грн.

Враховуючи гарний стан здоров'я і низький ризик професійної діяльності (1 група ризику), для Антона Олексійовича був розрахований щорічний платіж у розмірі 315,00 грн.

Через 4 місяці дії Договору страхування Антон Олексійович потрапив в ДТП, врятувати його життя не вдалося. Вигодонабувач (в даному випадку дружина Антона Олексійовича, Романова Ольга Кирилівна) отримав страхову виплату за такими подіям:

1) за подією «Смерть в результаті ДТП» в розмірі 20 000,00 грн.;

2) за подією «Смерть в результаті нещасного випадку» в розмірі 20 000,00 грн.;

3) за подією «Смерть внаслідок захворювання або нещасного випадку» в розмірі 20 000,00 грн.

Загальна сума виплати по смерті склала: 20 000 грн. + 20 000 грн. + 20 000 грн. = 60 000 грн