Студентський поліс

Ваша дитина тільки пішла до першого класу? Тоді вже сьогодні потрібно подумати про її майбутнє! Дана програма спеціально розроблена, щоб допомогти Вам накопичити необхідні грошові кошти на навчання Вашої дитини у ВНЗ, а також забезпечити її фінансовий захист у разі настання непередбачуваних подій. Забезпечте щасливе майбутнє Вашої дитини вже сьогодні!

Вік
Застрахованої особи

Застрахована особа - один із батьків або опікун; від 18 повних років на момент початку строку дії Договору до 65 років на момент закінчення строку дії Договору;

Вигодонабувач - дитина по досягненню нею 18 повних років.

Внесення платежів

одноразово, один раз на рік, 2 рази на рік, щоквартально, щомісячно

Страхові випадки, страхові суми

Основні страхові випадки:

1. Дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування 

2. Смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

Додаткові страхові випадки*:

1. Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

2. Смерть Застрахованої особи в результаті ДТП 

3. Інвалідність 1,2 групи Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

4. Інвалідність 1,2,3 групи Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

5. Тимчасова втрата працездатності (травма) Застрахованої особи 

6. Вперше виявлені у Застрахованої особи критичні захворювання 

* додаткові страхові випадки можна застрахувати шляхом додаткового укладання договору за програмою "Страхування життя на строк"

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

Розмір страхових виплат

1. У разі смерті Застрахованої особи  внаслідок захворювання або нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% від страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також суму накопиченого інвестиційного доходу (бонусів) ануїтетними (рівними) частинами протягом 5 років;

2. У разі дожиття Застрахованої особи  до закінчення строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також суму накопиченого інвестиційного доходу (бонусів) ануїтетними (рівними) частинами протягом 5 років.

 

Із особливостями страхових виплат по додатковим страховим випадкам можна ознайомитися у програмі "Страхування життя на строк".

Термін дії договору

від 6 років

Територія дії договору

територія всіх країн світу, 24 години на добу

Валюта страхування

Гривня

На страхування не приймаються

- Особи, чий вік перевищує 65 років на момент закінчення терміну дії договору;

- Особи, які ВІЛ-інфіковані та / або мають захворювання СНІД;

- Наркотично та алкогольно залежні особи, а також ті особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері;

- Особи, які перенесли або мають в даний час такі захворювання / стану: хронічний гепатит, онкологічні захворювання, інфаркт, інсульт, гостра ниркова недостатність, діабет;

- Особи, які мали в минулому інвалідність та / або мають інвалідність на момент укладання договору страхування.

Студентський поліс

Чухновський Тимур Андрійович (27 років) побажав накопичити своєму синові Миколі (6 років) до 17-річчя кошти на навчання у ВНЗі. Агент запропонував Тимуру Андрійовичу програму «Студентський поліс», оскільки по даній програмне Застрахованим є не дитина, а батько (в даному випадку Тимур Андрійович); Вигодонабувачем є дитина (син Микола). Таким чином майбутнє дитини повністю захищене: навіть якщо з батьком щось трапиться, Договір продовжить дію і дитина по його закінченню отримає страхові виплати.

Виходячи з побажань, був визначений термін внесення платежів - 11 років. Термін страхових виплат по страховій події «Дожиття до закінчення терміну дії Договору» - 5 років (тобто страхові виплати згідно даної програми будуть здійснюватися рівними частинами щорічно впродовж 5 років).

Страховими подіями за Договором страхування були:

1. Смерть Тимура Андрійовича в результаті захворювання або нещасного випадку на суму 200 000,00 грн. (виплачуватиметься по 40 000 грн. на рік протягом 5 років);

2. Дожиття Тимура Андрійовича до закінчення терміну дії Договору страхування на суму 200 000,00 грн. (виплачуватиметься по 40 000 грн. на рік протягом 5 років).

Щорічний страховий платіж склав 15 373,96 грн.

Через 11 років по закінченню терміну дії Договору страхування Микола отримав наступні страхові виплати:

1) в перший рік: 40 000,00 грн. + Інвестиційний дохід при 15% річних, який склав 170 000,00 грн. (інвестиційний дохід по даній програмі завжди повністю виплачується з першою страховою виплатою). Разом страхова виплата в перший рік: 210 000,00 грн.;

2) у другій рік: 40 000,00 грн.;

3) в третій рік: 40 000,00 грн.;

4) в четвертий рік: 40 000,00 грн.;

5) у п'ятий рік: 40 000,00 грн.

Таким чином, сплативши лише 169 113,56 грн. за 11 років, Тимур Андрійович зміг забезпечити своєму синові Миколі якісну освіту в європейському ВНЗі, так як загальна сума страхових виплат склала 370 000,00 грн.