Універсальна програма накопичення

Ви хочете отримати унікальний страховий захист і самостійно визначити умови страхування? Дана програма дозволяє встановити будь-який  розмір платежу і страхових сум, а також вибрати той перелік ризиків, які актуальні саме для Вас і Ваших близьких. Ви також можете повідомити нам суму і строк страхування, необхідні для здійснення Вашої мрії, і ми самостійно розрахуємо індивідуальний платіж  саме для Вас! Створіть свій унікальний страховий захист!

Вік
Застрахованої особи

від 5 повних років на момент початку строку дії Договору до 65 років на момент закінчення строку дії Договору

Внесення платежів

одноразово, один раз на рік, 2 рази на рік, щоквартально, щомісячно

Страхові випадки, страхові суми

 Основні страхові випадки:

1. Дожиття застрахованої особи до закінчення строку дії договору страхування 

2. Смерть Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

 

Додаткові страхові випадки (на вибір):

1. Смерть Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

2. Смерть Застрахованої особи в результаті ДТП 

3. Інвалідність 1,2 групи Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку 

4. Інвалідність 1,2,3 групи Застрахованої особи в результаті нещасного випадку 

5. Тимчасова втрата працездатності (травма) Застрахованої особи 

6. Вперше виявлені у Застрахованої особи критичні захворювання 

 

Страхова сума по даним страховим випадкам встановлюється Страхувальником самостійно (можуть встановлюватись різні суми для різних випадків)

Розмір страхових виплат

1. У разі дожиття Застрахованої особи до закінчення строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% від страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також суму накопиченого інвестиційного доходу (бонусів);
2. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок захворювання або нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% від страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також суму накопиченого інвестиційного доходу (бонусів);
3. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також додатково виплату, зазначену в п.2.;
4. У разі смерті Застрахованої особи внаслідок  ДТП протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, а також додатково виплату, зазначену в п.2. та п.3;
5. У разі інвалідності 1,2 групи Застрахованої особи  внаслідок захворювання або нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку;
6. У разі інвалідності 1,2,3 групи Застрахованої особи внаслідок нещасного випадку протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі: 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, для 1 групи; 80% страхової суми - для 2 групи; 60% страхової суми - для 3 групи інвалідності;
7. У разі тимчасової втрати працездатності (травми) Застрахованої особи протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі від 1% до 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку, залежно від тяжкості травми;
8. У разі вперше виявлених у Застрахованої особи критичних захворювань протягом строку дії Договору Вигодонабувач отримує страхову виплату в розмірі 100% страхової суми, встановленої для даного страхового випадку.

Термін дії договору

від 3 років

Територія дії договору

територія всіх країн світу, 24 години на добу

Валюта страхування

Гривня

На страхування не приймаються

- Особи, чий вік перевищує 65 років на момент закінчення терміну дії договору та які відносяться до 5 групи ризику;

- Особи, які ВІЛ-інфіковані та / або мають захворювання СНІД;

- Наркотично та алкогольно залежні особи, а також ті особи, які перебувають на обліку в психоневрологічному диспансері;

- Особи, які перенесли або мають в даний час такі захворювання / стану: хронічний гепатит, онкологічні захворювання, інфаркт, інсульт, гостра ниркова недостатність, діабет;

- Особи, які мали в минулому інвалідність та / або мають інвалідність на момент укладання договору страхування.

Універсальна програма накопичення

Прокопчук Віталій Вікторович (27 років) вирішив накопичити кошти для придбання власного автомобіля. Він уклав договір добровільного страхування життя за програмою «Універсальна програма накопичення» на 10 років і встановив бажані страхові суми по випадкам. Страховими випадками за Договором є:

1. Смерть Віталія Вікторовича в результаті захворювання або нещасного випадку на суму 100 000,00 грн.;

2. Дожиття Віталія Вікторовича до закінчення дії Договору на суму 100 000,00 грн.;

3. Травма Віталія Вікторовича на суму 50 000,00 грн.

Враховуючи гарний стан здоров'я і низький ризик професійної діяльності (1 група ризику), для Віталія Вікторовича був розрахований щорічний платіж у розмірі 9 652,25 грн.

Протягом строку дії Договору Віталію Вікторовичу були здійснені страхові виплати по 3 отриманим травм:

1) перелом ліктьового суглоба без зміщення відламків - виплата в розмірі 5 000,00 грн. (згідно Таблиці виплат по травмі - 50 000 * 10%);

2) опік 2 ступеня 6% від поверхні тіла - виплата в розмірі 3 500,00 грн. (згідно Таблиці виплат по травмі - 50 000 * 7%);

3) травматичний неврит - виплата в розмірі 2 500,00 грн. (згідно Таблиці виплат по травмі - 50 000 * 5%).

Загальна сума виплат за подією «Травма» склала: 5000 грн. + 3500 грн. + 2500 грн. = 11 000,00 грн.

При дожитті до закінчення дії договору Віталій Вікторович отримав на особистий рахунок страхову виплату в розмірі 100 000,00 грн. (100% від страхової суми), а також додатково суму інвестиційного доходу при 13% річних в розмірі 67 171,78 грн. Загальна сума отриманої страхової виплати по дожиттю склала: 167 171,78 грн., і Віталій Вікторович здійснив довгоочікувану покупку.

Таким чином, сплативши всього 96 522,50 грн. за 10 років, Віталій Вікторович отримав страхових виплат на суму 111 000,00 грн., а також додатково накопичив 67 171, 78 грн. для здійснення своєї мрії!