Переваги страхування життя

 

Страхування життя VS ДМС

УмовиСтрахування життяДМС
Кому здійснюється страхова виплата? Застрахованій особі або особі, що визначена договором (Вигодонабувачу) Закладу охорони здоров’я
Можливість самостійного розпорядження страховою виплатою 
Можливість додаткових виплатМожливі фіксовані виплати по смерті, при критичному захворюванні*  
Необхідність збору рахунків, чеків для отримання страхової виплати 
Можливість накопичення грошових коштів 
Прив’язка до конкретних закладів охорони здоров’я  
Де і коли діє договір страхування? 24 години на добу, 7 днів на тиждень на території всіх країн світу Обмеження
Залежність ціни договору страхування від зміни віртості ліків 

* Критичні захворювання: інфаркт міокарда; інсульт; рак; захворювання, що вимагають прямого оперативного втручання на серці; захворювання, що вимагають пересадки життєво важливих органів; остання стадія ниркової недостатності; пересадка клапанів серця; параліч; сліпота; важкі опіки; розсіяний склероз.

 

Страхування життя VS Банківський депозит

Параметри порівняння

Банк

Страхова компанія

Мета

Накопичення та примноження засобів

       1) накопичення та примноження засобів;                               2) захист життя і здоров'я

Строк дії

До 5 років

Від 5 до 20 і більше років

Основні умови та гарантії

Клієнт відкриває депозит на строк, вказаний банком, і по мірі можливості цей вклад поповнює. На період депозиту банк гарантує визначений % дохідності і може змінювати цей % у разі зміни строків вкладу

Клієнт оформлює договір страхування, у якому вказується строк його дії та гаранований розмір страхової суми. У цю суму включається гарантована  дохідність (на рівні 4%). За накопичувальними договорами Клієнт може також отримати додатковий інвестиційний дохід, що нараховується щорічно, враховуючи результати діяльності страхової компанії.

Розмір і періодичність платежів

Залежить від бажання і можливостей Клієнта

Зафіксовані у договорі страхування і можуть змінюватись за бажанням Клієнта

По закінченню строку

Після закінчення строку вкладу Клієнт отримує накопичену ним суму + банківський відсоток

Після закінчення строку дії договору Клієнту виплачується страхова сума, зазначена в договорі + додатковий інвестиційний дохід

Зобов'язання перед Клієнтом

Зберегти та примножити кошти Клієнта

При настанні страхового випадку забезпечити Клієнту страховий захист (гарантовані страхові виплати)

Якщо Клієнт бажає зробити накопичення на користь своєї дитини

Як правило, банк не відкриває рахунки маленьким дітям

Дитина може бути застрахована за накопичувальною програмою з  трьох років, назначена вигодонабувачем в будь-якому віці, а з 16 років - зможе сама отримати страхову суму у випадку смерті одного з батьків (опікунів)

Якщо Клієнт отримав інвалідність, більше не в змозі працювати і сплачувати платежі

У розпорядженні Клієнта - накопичена ним сума

Страхова компанія здійснює страхову виплату в розмірі страхової суми (якщо такий ризик був застрахований), при цьому по іншим ризикам страховий захист продовжує діяти.

Якщо Клієнт раптово йде з життя

  • сума накопичень поділяється між рідними в порядку спадкування, визначеному законом, із розподілом спадщини між усіма, хто набув права на спадщину. При цьому, якщо фіз.особа не захоче набувати права на спадщину (через успадкування і борги померлого), вона не зможе отримати накопичений вклад.
  • обмеження можливих одержувачів депозиту родинними зв'язками із вкладником
  •  рідні Клієнта отримують суму, яку він встиг накопичити до моменту смерті
  •  спадкоємці набувають своїх прав не раніше, ніж через 6 місяців після надання документів
  • страхова сума виплачується конкретній особі, зазначеній в договорі (вигодонабувачу), а не за правом спадкування, або декільком вигодонабувачам в частках, визначених страхувальником, а не законодавством, незалежно від набуття або ненабуття права на спадщину.
  • вигодонабувачем може бути встановлено особу незалежно від спорідненості зі страхувальником
  • страхова сума виплачується протягом 30 + 15 днів з моменту надання необхідних документів
  • рідні отримують 100% страхової суми, навіть якщо Клієнт зробив єдиний внесок

Кількість банкрутств / ліквідацій

Велика кількість

За всю історію незалежності України тимчасова адміністрація була введена тільки в одну компанію зі страхування життя

Платоспроможність  фінансового інституту

Контролюється Національним Банком України

Контролюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг